Baner Kontakt
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 20201
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019r.
2
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października 2019r. /czwartek/
3
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2019r.
4
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02 stycznia 2020r. /czwartek/,
03 stycznia 2020r. /piątek/
5
Klasyfikacja śródroczna
20 stycznia 2020r.
6
Ferie zimowe
25 stycznia – 09 lutego 2020r.
7
Wiosenna przerwa świąteczna
09-14 kwietnia 2020r.
8
Egzamin ósmoklasisty
Dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7.
21,22,23 kwietnia 2020r.
9
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2020r. /piątek/
10
Klasyfkacja roczna
19 czerwca 2020r.
11
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
12
Ferie letnie
27czerwca-31 sierpnia 2020r.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512, Dz. U z 2019 r poz. 625).

Jerzmanowice, 11 września 2019r.Harmonogram zebrań (środa)z Rodzicami:


18 września 2019r.
06 listopada 2019r.
22 stycznia 2020r.
01 kwietnia 2020r.

Dzień otwarty (środa):
27 maja 2020r.


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.40 - 15.25


Dowóz
6:55Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
6.55Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
7:35Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
12:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
13:45Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
13:45Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
14:40Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:40Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej