Baner


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/20241
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.09.2023r.
2
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.11.2023r. /czwartek/
03.11.2023r. /piątek/
3
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2023r.
4
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.01.2024r. /wtorek/
5
Klasyfikacja śródroczna
22.01.2024r.
6
Ferie zimowe
12-25.02.2024r.
7
Wiosenna przerwa świąteczna
28.03.–02.04.2024r.
8
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2024r. /czwartek/
9
Egzamin ósmoklasisty
Dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7.
14, 15, 16.05.2024r.
10
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31.05.2024r. /piątek/
11
Klasyfkacja roczna
14.06.2024r.
12
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2024r.
13
Ferie letnie
22.06.-31.06.2024r.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)


Harmonogram zebrań z Rodzicami:
 20.09.2023r.
 15.11.2023r.
 24.01.2024r.
 17.04.2024r.
 29.05.2024r. – dzień otwartyGodziny dostępności nauczycieli
w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach
w roku szkolnym 2023/2024
Pobierz plik =>   
Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.35 - 15.20