Baner Kontakt


HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

PREZENTACJA   


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach funkcjonuje od wielu lat. Każdego roku dąży się do tego, aby nauka w naszej szkole była coraz wygodniejsza, przyjemniejsza i lepsza. W miarę możliwości są przeprowadzane różne remonty, dokupywany sprzęt dydaktyczny, zatrudniani lub doszkalani nauczyciele.

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do szkoły 235 uczniów, którzy byli podzieleni na 12 oddziałów -
po dwa z każdego rocznika. Do pracy z młodzieżą zatrudniono 26 nauczycieli - większość z wykształceniem wyższym.


Mimo, że sal lekcyjnych jest zbyt mało, to są one bardzo dobrze wyposażone. Klasa biologiczna posiada liczne preparaty, tablice, modele do nauki o człowieku, lupy, mikroskopy jak również szkło i sprzęt laboratoryjny.
W klasopracowni języka polskiego znajdują się encyklopedie, słowniki, lektury, ilustracje, plansze z poszczególnych dziedzin języka polskiego.
Sala matematyczna posiada przybory matematyczne, pomoce do nauki geometrii, różnego rodzaju tablice obrazujące dany materiał i wiele innych pomocy.
W szkole znajdują się trzy sale nauczania zintegrowanego, króre są pięknie udekorowane przez uczących się w niej uczniów i ich nauczycieli.
Większość sali dydaktycznych zostało niedawno odmalowanych i odświeżonych. Klasopracownie zaopatrzono w nowe meble, odpowiednie dla wielu uczniów, a całość wnętrza skomponowano kolorystycznie tak, by sprzyjały nauce i koncentracji. Teraz praca w nich stała się dużo wygodniejsza oraz przyjemniejsza.HISTORIA GIMNAZJUM

Rok 1999 w historii polskiego szkolnictwa zapisał się jako początek reformy oświaty. W ślad za ustawą sejmową Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 8 marca 1999r. podjęła uchwałę o powołaniu dwóch gimnazjów: Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jerzmanowicach oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini.

Początkowo uczniowie Gimnazjum w Jerzmanowicach uczyli się w budynku przyległej Szkoły Podstawowej ponieważ budynek Gimnazjum był w budowie. Ze względu na trudności lokalowe zajęcia odbywały się na dwie zmiany.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2000/2001 uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku gimnazjum. Lekcje odbywały się w siedmiu salach lekcyjnych. Dodatkowo uruchomione zostały szatnie, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora z sekretariatem i pomieszczenia gospodarcze. Zajęcia z informatyki oraz wychowania fizycznego nadal odbywały się w Szkole Podstwaowej. W momencie wznowienia zajęć po feriach zimowych w roku szkolnym 2001/2002 zostało oddane do użytku poddasze budynku gimnazjum. Od tej chwili wszystkie zajęcia odbywają się w nowym gmachu. Uczniowie odwiedzają Szkołę Podstawową jedynie aby spożyć posiłek w jadalni oraz na niektórych zajęciach w-f - gimnazjum nadal nie posiada swojej sali gimnastycznej.

Do Gimnazjum w Jerzmanowicach uczęszczają uczniowie z Gotkowic, Łaz, Szklar, Sąspowa i Jerzmanowic. Uczniów mieszkających z dala od Gimnazjum do szkoły dowozi autobus.


W roku szkolnym 2001/2002 gimnazjum zostało nadane imię Akademii Krakowskiej. Władze uczelni wyraziły zgodę i zaakceptowały projekt sztandaru oraz logo. Młodzież zapoznała się z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez różne konkursy organizowane w szkole. Odbyła się wielka uroczystość uświetniona znakomitymi gośćmi.
Od tego roku w październiku, po inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim nasza szkoła ma swoje święto. Obchodzimy rocznicę nadania imienia. Jest to wspaniała okazja do odświeżenia wiedzy na temat tej zacnej uczelnii.

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Okazało się, że nasza szkoła dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie oraz przygotowuje do przyszłości. Ostatecznie na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku Gimnazjum w Jerzmanowicach otrzymało tytuł "Szkoły z klasą".
Od tego czasu robimy wszystko, by godnie nosić ten tytuł.


HISTORY OF THE SCHOOL

         Public Middle School no.1 in Jerzmanowice was established in 1999. Students started learning in the new building in 2000. Students from Jerzmanowice, Łazy, Sąspów, Szlary and Gotkowice attend our school. Students get to school by school bus.
         On the 5th October 2002 there was the opening ceremony of the school building. The school was named the Cracow Academy Public School No. 1 in Jerzmanowice. During the ceremony students appeared in special academic outfit. There was a solemn mass celebrated by the bishop of Sosnowiec Adam Smigielski who consecrated the banner of the school. The bishop in the presence of the community's mayor J. Hrabia dedicated school classrooms. Many honoured guests were invited to the ceremony, among them there were: the Bishop of Sosnowiec Adam Smigielski, the Jagiellonian University Chancellor Franciszek Ziejka, the community's mayor Joseph Hrabia, the headteacher Tadeusz Nabagło and many others.
         On 10th October 2003 Public Middle School was awarded the prestigious title: 'Quality School' (Szkoła z klasą).


Tekst tłumaczony w ramach projektu edukacyjnego

Joanna Chmura
Anna Zgoda
Karolina Krzystanek
uczennice kl.III C

JERZMANOWICE-PRZEGINIA COMMUNITY

         Jerzmanowice - Przeginia community is located in the Little Poland provence (Małopolska), in the Krakow district. The community includes eight villages: Przeginia, Czubrowice, Racławice, Gotkowice, Łazy, Szklary, Sąspów. The authorities are located in Jerzmanowice. Jerzmanowice -Przeginia community has a border with: Skała community in the east, Sułoszowa community in the north, Olkusz community in the west and Krzeszowice community and Wielka Wieś community in the south. It stretches along the national road no. 94. The area where community Jerzmanowice - Przeginia is located is commonly called Krakow-Czestochowa Upland. This name is associated with the occurrence of a large part of the Jurassic limestone of the area. The highest place with more than 500 meters above sea level is the hill Grodzisko in Jerzmanowice.

Jerzmanowice
         The village is situated in the attractive place - in the neighbourhood of the Ojcow National Park. There is the second largest hill in the Krakow-Czestochowa Upland- the hill called Grodzisko and numerous rocks. The most attractive is the Bat's Cave, available for tourists. The camp of former hunters and cave bear remains were discovered there.

Przeginia
         The village is the one of the oldest settlement in the area. The name of this settlement appeared in documents as Preginia in 1225. The name of the village comes from noun "pregybni" which means mountainous terrain.

Gotkowice
         The village origins date back to 14th century. The name Gotkowice comes from a knight called Godek (Godzimir, Godzisław). In 1999-2006 Saint Peter and Paul church was built there.

Czubrowice
         The village is located about 30 km north west from Cracow and 10 km in the east of Olkusz, in the Czubrówka Valley. Jurassic rocks rise around the village. Almost the entire area is in the Cracow Valleys Landscape Park. There are few huts from the late 19th century and from the first half of the 20th century in Czubrowice.

Racławice
         The village is located by the river Czubrówka. There is the Racławicka Cave, the gothic church, the Racławka Valley and natural monuments - the old linden trees.

Sąspów
         The village is located in the upper part of Sąspów Valley. The river Sąspówka flows through Sąspów. The church is located on the limestone rock above two caves Eastern and Western. Animals' bones of the last period of Ice Age were discovered in rocks there.

Łazy
         Łazy is the village formed in the 15th century. The country is located between the Będkowska and the Szklarska Valleys. The entire area of the village is the part of the Cracow Valleys Lanscape Park. In Łazy there is a football stadium. There is also a youth hostel, available for tourists.

Szklary
         The village is about 3,5 km long. The highest peak is called Brodło. The village is located in the middle part of the Szklarka Valley. The Szklarka stream flows along the bottom of the valley. Terrains were connected to the Cracow Valleys Landscape Park.


Tekst tłumaczony w ramach projektu edukacyjnego

Joanna Chmura
Anna Zgoda
Karolina Krzystanek
uczennice kl.III C


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.40 - 15.25


Dowóz
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.55 - 12.40
6.13.00 - 13.45
7.13.55 - 14.40


Odwóz
Łazy - Wschodnia - Nietoperzowa
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Odwóz
Gotkowice - Zachodnia - Szklary
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej